رو عنوان : PreTitle
عنوان : برگزاری تست های ورزشی و آمادگی جسمانی از آتش نشانان
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ 
ساعت : ۱۲:۳۴:۳۹
عنوان گروه خبري : فعالیت های سازمان .

برگزاری تست های ورزشی و آمادگی جسمانی ازآتش نشانان

 کوروش حصیرباف مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در این خصوص گفت : یکی از شرایط مهم برای آتش نشانان داشتن آمادگی جسمانی و قدرت بدنی مناسب می باشد که باید در هنگام انجام عملیات های سخت و حساس ، تمام فاکتور های آمادگی جسمانی یعنی ، انعطاف بدنی ، قدرت ، استقامت ، تعادل ، چابکی و سرعت را داشته باشند.

در این راستا از پرسنل سازمان آتش نشانی سمنان تست های ورزشی و آمادگی جسمانی گرفته می شود تا سطح آمادگی جسمانی آنان مشخص شود .

کوروش حصیرباف در ادامه گفت : آتش نشانان سازمان هم اکنون در چندین رشته ورزشی فعالیت دارند که می توان به انجام تمرینات بدنسازی و قدرت بدنی در باشگاه اختصاصی سازمان و همچنین ورزش های تنیس ، شنا ، والیبال و تمرینات عملیات ورزشی که ورزش مخصوص آتش نشانی می باشد اشاره نمود که مجموعه این تمرینات در آمادگی جسمانی آتش نشانان تاثیر به سزایی دارد و باعث سرعت و دقت آنان در انجام عملیات امداد و نجات و اطفاء حریق می گردد.

 روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان